กระเป๋าเงินหายเมืองนอก บอกสถานทูตช่วยได้แต่ละปีมีคนไทยนับแสนคนออกเดินทางไปทั่วโลกและมีจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะจัดกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่า

จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่หรือบางคนไปเที่ยวต่างประเทศ เพราะเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเที่ยวภายในประเทศ และสิ่งที่ควบคู่ไปกับนักเดินทางชาวไทย ซึ่งไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เรียนต่อ เยี่ยมญาติ ฯลฯ คือข่าวคราวการถูกขโมยทรัพย์สินเงินทอง หรือบางครั้งก็อาจเกิดจากอาการหลงลืมของนักเที่ยวไทยเอง ทำให้ทรัพย์สินสูญหาย ทีนี่ล่ะ ความวุ่นวายก็จะมาเยือนทันที แต่อย่าเพิ่งตระหนกตกใจ เพราะหากเกิดเหตุไม่พึ่งประสงค์แบบนี้กับคุณ เรามีข่าวดีมาบอก !

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งข่าวดีให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยทราบว่า หากรู้ตัวว่าทรัพย์สินสูญหายในต่างประเทศ ให้รีบปฏิบัติตนดังนี้

กระเป๋าเงินหายเมืองนอก บอกสถานทูตช่วยได้

กรณีที่ 1 เกิดเหตุหนังสือเดินทางหาย

  1. รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที เพื่อดำเนินการแจ้งความ
  2. นำใบแจ้งความมายื่นต่อสถานทูตไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารยืนยันตนชั่วคราว (ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว)

กรณีที่ 2 กระเป๋าเงินสูญหาย

  1. รีบแจ้งความกับสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด เพราะอาจโชคดีมีคนเก็บได้และนำมาส่งคืน
  2. ติดต่อสถานทูตไทยที่ใกล้เคียงในทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างวันหยุดของสถานทูตสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Hotline ของแต่ละสถานทูต
  3. สถานทูตจะดำเนินการติดต่อญาติให้ผู้เสียหาย โดยสถานทูตจะเป็นตัวกลางให้
  4. กรณีที่ไม่มีญาติหรือติดต่อญาติไม่ได้ ผู้เสียหายสามารถหยิบยืมเงินจากทางสถานทูตได้แต่ทั้งนี้ ต้องเซ็นสัญญา 2 ฉบับ สัญญาฉบับแรก คือ สัญญารับสภาพหนี้ และฉบับที่ 2  คือสัญญาชดใช้เงินคืน โดยจำนวนเงินที่ให้ยืมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ในตอนนั้น

กระเป๋าเงินหายเมืองนอก บอกสถานทูตช่วยได้

ข้อสำคัญ ซึ่งขอเน้นว่าสำคัญมากถึงมากที่สุด เมื่อกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ควรรีบจ่ายชำระเงินคืนทันที ทางกระทรวงการต่างประเทศเขามีเวลาให้ชดใช้หนี้ที่ยืมมาเป็นเวลา 2 ปี และระหว่างที่ยังใช้หนี้ไม่หมด จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ จนกว่าจะใช้หนี้ครบทุกบาททุกสตางค์ และมีข้อปฏิบัติที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ก่อนการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศทุกครั้ง ควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินไว้หลายๆ ฉบับ โดยแยกเก็บไว้ต่างหากกับกระเป๋าพกพาหลัก หากสูญหายจะได้มีหลักฐานไว้อ้างอิง และยังจะเป็นความสะดวกต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เราไปติดต่อ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือการระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสายตาโดยตลอดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด