สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทยพื้นที่ขนาดใหญ่เกือบ 1,000 ไร่ ของสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ วางพื้นที่ขนานไปกับถนนกาญจนวนิช บนเส้นทางสาย

หาดใหญ่-สงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ประมาณ 6 กิโลเมตร สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ นับเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อีกแห่งหนึ่งของเมืองหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง บริเวณสวนสาธารณะตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม มีศาลากลางน้ำ สวนนก ร้านอาหาร ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ (หอดูดาว) หอศิลป์ฯ เฉลิมพระเกียรติ กระเช้าลอยฟ้า (เคเบิลคาร์) บริเวณเชิงเขาใกล้กับ สวนนกเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้เจ้าอยู่หัว ลานพระบรมรูปนี้จะเป็นสถานที่จัดงานรำลึกวันเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 5 เป็นประจำทุกปี

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

บนยอดเขาคอหงส์ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะนครหาดใหญ่ ยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระโพธิสัตว์กวนอิม  พระพรหม และพระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูปปางห้ามญาติ พระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทานชื่อไว้ให้ชาวหาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่ในมุมสูงอีกด้วย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สำหรับสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ 10 แห่งทั่วประเทศนั้น จะเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 4 แห่งด้วยกัน ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่ง กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคอีก 6 แห่ง โดยอยู่ในภาคใต้ 3 แห่ง, ภาคเหนือ 1 แห่ง, ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ รั้งอันดับ 2 พื้นที่ใหญ่สุดในไทย

ลองมาติดตามกันดูว่าสวนสาธารณะตั้งแต่อันดับที่ 1-10 อยู่ในจังหวัดใดกันบ้าง และมีเนื้อที่กว้างใหญ่ขนาดไหน

1. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช เนื้อที่ 1,257 ไร่

2. สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เนื้อที่ 914 ไร่

3. สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติสุโขทัย จ.สุโขทัย เนื้อที่ 830 ไร่

4. สวนหลวง ร.9 กทม. เนื้อที่ 500 ไร่

5. สวนวชิรเบญจทัศ กทม. หรือ สวนรถไฟ เนื้อที่กว่า 375 ไร่ มีพื้นที่ติดกับสวนสาธารณะอีก  2 แห่ง คือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร

6. สวนลุมพินี กทม. เนื้อที่ 360 ไร่

7. สวนเสรีไทย กทม. เนื้อที่ 350 ไร่

8. สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ จ.ตรัง เนื้อที่ 350 ไร่

9. สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี เนื้อที่ 328 ไร่

10. อุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เนื้อที่ 314 ไร่