กระดุมสูทเม็ดสุดท้ายที่ผู้ชายควรเว้นไว้ !ทราบหรือไม่ว่าตามธรรมเนียมสากล ผู้ชายจะเว้นการกลัดกระดุมสูทเม็ดล่างสุดไว้เสมอ ซึ่งนั่นเป็นหลักการแต่งกายที่ปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

จากข้อสันนิษฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างระบุว่า ธรรมเนียมปฏิบัตินี้เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ที่ 7 แห่งอังกฤษ (King Edward VII) พระองค์ทรงมีพระวรกายค่อนข้างท้วมจนทำให้เสื้อสูทที่พระองค์ เคยฉลองได้พอดี กลับกลายเป็นเสื้อสูทที่เล็กเกินไปจนไม่สามารถกลัดกระดุมได้ทำให้พระองค์ต้องปลดกระดุมสูทเม็ดล่างสุดออกเสมอ เมื่อเวลาผ่านไป ข้าราชบริพารและผู้คนแวดล้อมต่างก็ปฏิบัติตามๆ กัน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เผยแพร่จากพระราชวังไปสู่สามัญชนอังกฤษทั่วไป ประกอบกับประเทศอังกฤษในขณะนั้นเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชาติหนึ่งมีอาณานิคมมากมายกระจายอยู่ทั่วโลก ส่งผลให้ธรรมเนียมปฏิบัตินี้แพร่หลายไปสู่พื้นที่โลกส่วนอื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกล

กระดุมสูทเม็ดสุดท้ายที่ผู้ชายควรเว้นไว้ !

ในปัจจุบัน สูทของผู้ชายมักได้รับการออกแบบให้ได้รูปทรงดีที่สุดเมื่อ “สวมใส่โดยไม่กลัดกระดุมเม็ดสุดท้าย” ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเวลาคุณผู้ชายไปลองสูทที่ร้าน ช่างสูทจึงมักจะบอกให้ผู้ลองเสื้อสูท เว้นการกลัดกระดุมเม็ดสุดท้ายในเวลาที่ลองเสื้อสูทเสมอ ทั้งนี้ ผู้ชายชาติตะวันตกมีหลักการจำง่ายๆ เกี่ยวกับการกลัดกระดุมสูทว่า “Optional, Always, Never” ซึ่งหมายถึง…

กระดุมสูทเม็ดสุดท้ายที่ผู้ชายควรเว้นไว้ !

- เสื้อสูท กระดุม 1 เม็ด กลัดกระดุมเสมอเมื่อยืน และปลดออกเมื่อเวลานั่ง (เป็นการรักษารูปทรงของสูทไปในตัวอีกด้วย)

กระดุมสูทเม็ดสุดท้ายที่ผู้ชายควรเว้นไว้ !

- เสื้อสูท กระดุม 2 เม็ด ให้กลัดกระดุมเม็ดบนเสมอ ส่วนเม็ดล่างให้เว้นไว้

กระดุมสูทเม็ดสุดท้ายที่ผู้ชายควรเว้นไว้ !

- เสื้อสูท กระดุม 3 เม็ด เม็ดบนสุดจะกลัดหรือไม่กลัดก็ได้ตามอัธยาศัย เม็ดที่สองให้กลัดเสมอ ส่วนเม็ดล่างสุดให้เว้นไว้ไม่ต้องกลัดกระดุม

กระดุมสูทเม็ดสุดท้ายที่ผู้ชายควรเว้นไว้ !

แม้ว่า ‘สูท’ จะไม่ใช่เครื่องแต่งกายดั้งเดิมของคนไทย แต่เป็นเครื่องแต่งกายของต่างชาติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องแต่งกายสากลของผู้ชายทั่วโลก ดังนั้น การปฏิบัติตามหลักการสากลก็ถือเป็นการแสดงออก

ถึงความใจใส่ในรายละเอียดการแต่งกายของผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษ สุดท้ายก่อนจากกันขอฝากข้อคิดสำหรับการแต่งกายตามมาตรฐานสากลไว้เป็นหลักในการแต่งกายให้ดูดีในทุกอิริยาบถ ‘เมื่อนั่งลงให้ปลดกระดุมสูททุกเม็ด เมื่อยืนขึ้นให้กลัดกระดุมสูท โดยไม่กลัดกระดุมเม็ดล่างสุด’