สัญญาณเตือนภัยอันตรายจาก 6 โรค NCDsวันนี้ ! ลองสังเกตตัวเองดูว่า คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ! หากคุณมีอาการใกล้เคียงกับข้อความด้านล่าง คุณกำลังเสี่ยงที่จะเป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs

1. กลางคืนปัสสาวะบ่อย, น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ, เป็นแผลแล้วหายยาก, มีปื้นดำที่คอ ข้อพับและขาหนีบ, สัญญาณเตือนจากโรคเบาหวาน

2. แขนขนอ่อนแรงเฉียบพลัน, ปลายมือปลายเท้าชา, ปวดร้าวที่อกซ้าย, ปากเบี้ยวพูดลำบาก, สัญญาณเตือนจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

3. ไอเรื้อรัง, เป็นหวัดง่าย หายช้า, เหนื่อยหอบ, หายใจมีเสียงวี้ด, สัญญาณเตือนจากโรคถุงลมโป่งพอง

4. เป็นแผลเรื้อรังไม่หาย, มีตุ้มก้อนในร่างกายที่โตเร็วผิดปกติ, ระบบขับถ่ายมีปัญหา, มีเลือดออกมาอย่างผิดปกติ, สัญญาณเตือนจากโรคมะเร็ง

5. หลังตื่นนอนจะมึนงงและตาพร่า, เลือดกำเดาออกบ่อยๆ, ปวดหัวเฉียบพลันบ่อยๆ, เหนื่อยง่าย ใจสั่น, สัญญาณเตือนจากโรคความดันโลหิตสูง

6. รูปร่างคล้ายลูกแพร์, ทำอะไรเหนื่อยง่าย, ช่องท้องมีไขมันสะสมเป็นชั้นๆ, ข้อเขารับน้ำหนักไม่ไหว, สัญญาณเตือนจากโรคอ้วนลงพุง

สัญญาณเตือนภัยอันตรายจาก 6 โรค NCDs

มารู้จักกลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือชื่อภาษาไทยว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส หรือติดต่อผ่านพาหะ หรือสารคัดหลั่งต่างๆ แต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจาการใช้ชีวิตที่มี พฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สูบบุรี่, ขาดการออกกลังกาย, กินอาหารหวานมันเค็มจัด และความเครียด

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบคุม องค์การอนามัยโลก (WHO) เห็นว่ากลุ่มโรค NCDs นั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจากสถิติผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ในปี พ.ศ.2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด มีถึง 63% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญกว่า 80% เป็นประชากรของประเทศกำลังพัฒนา

ในประเทศไทย สถิติล่าสุดพบว่ามีถึง 14 ล้านคน ที่เป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญ มีประชากรเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs มากกว่า 300,000 คน หรือ 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2552 คิดเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี และสถิติการเสียชีวิตดังกล่าวยังแสดงว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลก ซึ่งโรคในกลุ่มโรค NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคมะเร็ง, โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง แม้ค่าสถิติการป่วยและเสียชีวิตจาการกลุ่มโรค NCDs จะสูงมาก แต่ความจริงแล้วสามารถป้องกันได้ เพราะสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักนั้น เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเราเอง เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สูบบุรี่, ขาดการออกกลังกาย, กินอาหารหวานมันเค็มจัด และความเครียด ซึ่งหากเราสามารถลดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ได้ ก็จะเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นกลุ่มโรค NCDs ที่ต้นเหตุได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สสส.