เลนนอกเลนใน เรียกอย่างไรให้ถูก ! อันตรายจากความสับสนถนนหลักสายสำคัญไม่ว่าจะมีกี่เลนก็ตามมักถูกแบ่งเป็น 2 ช่องทางหลัก โดยในแต่ละฝั่งจะกั้นด้วยกำแพงหรือเกาะกลางแล้วแบ่งเป็นอีกหลายช่องทาง

แต่ด้วยการเรียกของแต่ละคนที่ต่างกันเป็นเหตุสร้างความสับสนจนเกิดความเข้าใจตรงข้ามกัน โดยเฉพาะคำว่าเลนนอกเลนใน จึงเกิดเป็นคำถามเพื่อต้องการคำตอบว่าถ้าจะเรียกให้ถูกเราต้องเรียกอย่างไร เมื่อพูดถึงเลนในหลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นเลนที่รถวิ่งเร็วหรือด้านขวามือที่อยู่ใกล้เกาะกลาง แต่บางคนกลับเข้าใจว่าเป็นเลนที่ติดฟุตบาทหรือริมทางด้านซ้ายมือ เราลองมาทำเข้าใจกัน ค่อยๆ อ่านและคิดตามไปด้วย สมมติว่าเรากำลังยืนอยู่บนฟุตบาทหรือขับรถมาทางช่องทางซ้าย ถ้าบอกว่าเลนนอกบางคนจะเข้าใจว่าเป็นเลนที่รถวิ่งเร็วคือเลนขวามือที่อยู่ใกล้เกาะกลางหรือกำแพงกลาง เหตุเพราะความเชื่อที่ว่ารถเร็วต้องวิ่งขวา อีกกรณีหนึ่งสมมติว่าขณะที่เราขับรถอยู่บนเส้นทางหลักหรือช่องทางขวา อาจมีบางคนก็เข้าใจว่าเลนนอกคือเลนติดฟุตบาทหรือริมทางด้านซ้ายมือ เพราะรู้สึกว่าตนเองกำลังขับรถอยู่เลนใน

การพูดถึงคำว่าเลนนอกเลนในกับถนนที่มีการแบ่งเป็น 2 ช่องทางหลัก จึงเป็นการเสี่ยงต่อความเข้าใจไม่ตรงกันและสับสน ดังนั้นจึงไม่ควรเรียกแบบนี้ ขอยกตัวอย่างที่น่าสับสนพอสมควรมาให้ศึกษากัน เช่น กรณีขับรถมาบนเส้นทางหลัก บางคนอาจเรียกทางซ้ายติดฟุตบาทว่า ‘เลนนอก’ แต่กรณีกลับกันหากขับรถมาทางซ้ายและจะเข้าเส้นหลักขวามือ บางคนอาจเรียกว่าจะเข้าเลน ‘เลนนอก’ เห็นแล้วยังว่าสับสนขนาดไหน !

ทีนี้ มาดูกันว่าชื่อที่ถูกต้องของแต่ละช่องทาง หน่วยงานราชการเขาเรียกอย่างไร

1. ช่องทางที่ติดกับริมทางด้านซ้ายหรือเลนช้า เรียกตามราชการว่า ‘ทางขนาน’ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘FRONTAGE ROAD’

เลนนอกเลนใน เรียกอย่างไรให้ถูก ! อันตรายจากความสับสน

2. ช่องทางรถเร็วด้านขวาติดเกาะกลาง เรียกตามราชการว่า ‘ทางหลัก’ ภาษาอังกฤษเรียกว่า ’MAIN ROAD’

เลนนอกเลนใน เรียกอย่างไรให้ถูก ! อันตรายจากความสับสน

ในเวลาที่ต้องใช้รถใช้ถนนและมีการสื่อสารระหว่างกัน การใช้คำว่า ‘ทางขนาน’ บางครั้งก็อาจเสี่ยงต่อความสับสนเพราะหลายคนไม่รู้จัก จะใช้คำว่าเลนนอกเลนในก็ยิ่งสับสนกันไปใหญ่ว่าช่องทางไหนเป็นช่องทางไหน แต่ก็อาจจะใช้คำที่ยาวขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะสามารถสร้างความชัดเจนได้ดีกว่า เช่น เรียกทางขนานว่าทางรถช้า,ทางติดฟุตบาทหรือช่องทางซ้าย ส่วนช่องทางหลัก อาจเรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่าช่องทางขวาหรือช่องทางรถเร็ว สรุปว่าใช้คำว่าซ้ายขวาน่าจะดีที่สุด รองมาก็เรียกเป็น ‘ทางขนาน’ แต่ขอแนะนำว่าถ้าเลี่ยงไม่ใช้น่าจะดีกว่า ส่วนคำว่าเลนนอกเลนในนั้นควรเลิกใช้ไปเลย ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องสับสนอีกต่อไป และเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันแบบง่ายๆ ลองท่องประโยคนี้ซ้ำบ่อยๆ ‘เข้าทางหลัก คือเข้าเลนในขวามือ…ออกทางขนาน คือออกเลนนอกซ้ายมือ’ รับรองว่าจะหมดปัญหาเรื่องช่องทางอย่างแน่นอน