เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) เป็นคำที่ได้ยินอยู่เสมอเคียงคู่มากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในปลายปี 2558 โดยจะมีความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ของทั้ง 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาดูกันว่าเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ เขาใช้เงินสกุลอะไร มีอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ และหน้าตาของธนบัตรเป็นอย่างไร

| ธนบัตร 10,000 ดอลลาร์บรูไน |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

เริ่มต้นกันที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม หรือเนการา บรูไน ดารุสซาลาม ใช้สกุลเงิน ‘ดอลลาร์บรูไน’ (Brunei Dollar : BND) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1 ดอลลาร์บรูไน เท่ากับประมาณ 25 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมีฉบับละ 1 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 / 500 / 1,000 และ 10,000 ดอลลาร์

| ธนบัตร 1,000 เรียล |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

ลำดับถัดมาเป็นราชอาณาจักรกัมพูชา ใช้สกุลเงิน ‘เรียล’ (Cambodian Riel : KHR) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมีฉบับละ 50 / 100 / 200 / 500 / 1,000 / 2,000 / 5,000 / 10,000 / 20,000 / 50,000 และ 100,000 เรียล

| ธนบัตร 100,000 รูเปียห์ |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

ลำดับที่ 3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ใช้สกุลเงิน ‘รูเปียห์’ (Indonesian Rupiah : IDR) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมีฉบับละ 1,000 / 2,000 / 5,000 / 10,000 / 20,000 / 50,000 และ 100,000 รูเปียห์

| ธนบัตร 50,000 กีบ |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

ลำดับที่ 4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้สกุลเงิน ‘กีบ’ (Lao Kip : LAK) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ 4 บาท (ขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมีฉบับละ 500 / 1,000 / 2,000 / 5,000 / 10,000 / 20,000 และ 50,000 กีบ

| ธนบัตร 100 ริงกิต |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

ลำดับที่ 5 ประเทศมาเลเซีย ใช้สกุลเงิน ‘ริงกิต’ (Malaysian Ringgit : MYR) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1 ริงกิต เท่ากับประมาณ 10 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมีฉบับละ 1 / 5 / 10 / 20 / 50 และ 100 ริงกิต

| ธนบัตร 1,000 จ๊าด |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

ลำดับที่ 6 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ใช้สกุลเงิน ‘จ๊าด’ (Myanmar Kyat : MMK) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 26 จ๊าด เท่ากับประมาณ 1 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมีฉบับละ 50 ปยา / 1 จ๊าด / 5 จ๊าด / 20 จ๊าด / 50 จ๊าด / 100 จ๊าด / 200 จ๊าด / 500 จ๊าด / 1,000 จ๊าด / 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด

| ธนบัตร 1,000 เปโซ |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

ลำดับที่ 7 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ใช้สกุลเงิน ‘เปโซ’ (Philippine Peso : PHP) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมีฉบับละ 20 / 50 / 100 / 200 / 500 และ 1,000 เปโซ 

| ธนบัตร 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

ลำดับที่ 8 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ใช้สกุลเงิน ‘ดอลลาร์สิงคโปร์’ (Singapore Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน มีฉบับละ 2 / 5 / 10 / 50 / 100 / 1,000 และ 10,000 ดอลลาร์

| ธนบัตร 100,000 ด่ง |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

ลำดับที่ 9 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใช้สกุลเงิน ‘ด่ง’ หรือ ‘ดอง’ (Vietnamese Dong : VND) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 652 ด่ง เท่ากับประมาณ 1 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน มีฉบับละ 1,000 / 2,000 / 5,000 / 10,000 / 20,000 / 50,000 / 100,000 / 200,000 และ 500,000 ด่ง

| ธนบัตร 500 บาท |

เพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไหนใช้เงินสกุลอะไร?

และลำดับสุดท้าย คือประเทศไทยของเรา ใช้สกุลเงิน ‘บาท’ (Thai Baht : THB) โดยเหรียญกษาปณ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีทั้งหมด 2 ประเภท 9 ชนิด คือ เหรียญสตางค์มี 1, 5, 10, 25 และ 50 สตางค์ เหรียญบาทมี 1, 2, 5 และ 10 บาท โดยเหรียญ 25 และ 50 สตางค์, 1, 2, 5 และ 10 บาท เป็นเหรียญที่ออกใช้หมุนเวียนทั่วไป ส่วนเหรียญ 1, 5 และ 10 สตางค์ ไม่ได้ออกใช้หมุนเวียนทั่วไป แต่ใช้ภายในธนาคารเท่านั้น ส่วนธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมี 5 ชนิด คือ ธนบัตร 20, 50, 100, 500 และ 1,000 บาท

รู้ข้อมูลทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้แล้ว จะได้วางแผนทางการเงินได้อย่างถูกต้องไร้ความสับสนเมื่อเวลาต้องการเปรียบเทียบค่าเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน