ยอดอีคอมเมิร์ซไทยทะลุ 2 ล้านล้านบาท รั้งอันดับ 1 อาเซียนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้ทำการสำรวจผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย 5 แสนราย พบมีมูลค่าการตลาด

2,033,493.4 ล้านบาท สูงสุดในอาเซียนวันนี้ อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) คือ บริการใหม่ของโลกที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของการทำธุรกิจ โดยไม่ต้องอาศัยหน้าร้านหรือทำเลที่ตั้ง ไม่มีเวลาเปิดปิด ผู้ซื้อผู้ขายเจอกันได้ตลอดเวลา จ่ายเงินสะดวกง่ายดายและสามารถรอรับสินค้าได้ที่บ้าน นั่นเป็นปัจจัยที่ทำให้อีคอมเมิร์ซในไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการสำรวจผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยกว่า 5 แสนราย ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พบว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง 2,033,493.4 ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน ประกอบกับปัจจัยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น คาดการณ์ว่าการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปี 2558 จะมีมูลค่าสูงถึง 2,107,692.9 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 3.65%

สำหรับผลการสำรวจปี 2557 แบ่งเป็นการซื้อ แบบ B2B (Business to Business) ประมาณ 1.23 ล้านล้านบาท โดยแบบ B2B เป็นการซื้อขายระหว่างองค์กรจึงมีมูลค่าสูง ขณะที่แบบ B2C (Business to Consumer) มูลค่าประมาณ 4.11 แสนล้านบาท เป็นการซื้อขายระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคทั่วไป และแบบ B2G (Business to Government) ประมาณ 3.87 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นประเภทการซื้อขายกับภาครัฐ (ไม่รวมวิธี e-Auction)

ยอดอีคอมเมิร์ซไทยทะลุ 2 ล้านล้านบาท รั้งอันดับ 1 อาเซียน

ยอดอีคอมเมิร์ซไทยทะลุ 2 ล้านล้านบาท รั้งอันดับ 1 อาเซียน

ทั้งนี้ เมื่อดูเฉพาะ e-Commerce ในตลาดทั่วไป (B2C) มีมูลค่าประมาณ 4.11 แสนล้านบาท หรือ 11.7 พันล้านดอลลาร์ ประเทศไทยยังรั้งอันดับ 1 ในอาเซียนเช่นเดียวกับมูลค่ารวม แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความพร้อมในการใช้งานระบบ e-Commerce มากที่สุด รองลงมาก็เป็นมาเลเซีย 9.6 พันล้านดอลลาร์, สิงคโปร์ 3.45 พันล้านดอลลาร์, เวียดนาม 2.97 พันล้านดอลลาร์, อินโดนีเซีย 2.6 พันล้านดอลลาร์ และฟิลิปปินส์ 2.3 พันล้านดอลลาร์ แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย ไทยเรายังตามหลังอยู่มาก เช่น ญี่ปุ่น 118.59 พันล้านดอลลาร์ หรือ เกาหลีใต้ 25.4 พันล้านดอลลาร์

ยอดอีคอมเมิร์ซไทยทะลุ 2 ล้านล้านบาท รั้งอันดับ 1 อาเซียน

การสำรวจครั้งนี้ได้ทำการรวบรวมจาก 8 อุตสาหกรรมสำคัญ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจให้บริการที่พัก, ธุรกิจข้อมูลและสื่อสาร, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจศิลปะ, ธุรกิจบันเทิงและนันทนาการ และกิจการบริการด้านอื่นๆ โดย 3 อันดับที่มีมูลค่ามากที่สุด คือ ธุรกิจให้บริการที่พัก 6.3 แสนล้านบาท (38.1%), อุตสาหกรรมการผลิต 4.4 แสนล้านบาท (26.6%) และธุรกิจข้อมูลและการสื่อสาร 2.6 แสนล้านบาท (16.02%) ในส่วนของการชำระค่าบริการ e-Commerce นิยมชำระผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ e-Banking (Internet banking, ATM) 54.25%, บัตรเครดิต/เดบิต 22.39%, Mobile Payment (mPay, Truemoney, mobile banking)14.53% และอื่นๆ (Paypal) อีก 8.83%