เลนนอกเลนใน เรียกอย่างไรให้ถูก ! อันตรายจากความสับสนถนนหลักสายสำคัญไม่ว่าจะมีกี่เลนก็ตามมักถูกแบ่งเป็น 2 ช่องทางหลัก โดยในแต่ละฝั่งจะกั้นด้วยกำแพงหรือเกาะกลางแล้วแบ่งเป็นอีกหลายช่องทาง

Biggest Truck… ยักษ์ยังเรียกพี่ เครื่องยนต์ 9,000 ซีซี.ในแผ่นดินนี้จะมีใครใหญ่กว่านี้อีกไหม? วันนี้เราจะพาไปชมรถบรรทุกที่ใหญ่ทีสุดในโลกว่าจะอภิมหาอลังการขนาดไหน กับขนาดเครื่อง 9,000 ซีซี.