ยลศิลป์ถิ่นสงขลา สัมผัสผลงานศิลปกรรมบ้านเราวันนี้จะนำพาท่านไปสัมผัสผลงานศิลปกรรมในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ผลงานจิตรกรรมที่เรียกว่าผลงานจิตรกรรมไทย ก็คือภาพวาด

จากวรรณกรรมซีไรต์สู่หนังไทยและละครทีวีตลอด 36 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2522-2557) วงการจอเงินและจอแก้วได้นำวรรณกรรมซีไรต์มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มากมาย