ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทยถนนเพชรเกษม มีระยะทางส่วนใหญ่เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพ มหานคร-สะเดา (คลองพรวน) หรือ ถนนสายเอเชีย AH-2 สร้างแล้วเสร็จ

เมื่อ พ.ศ.2493 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย เริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร เขตบางกอกใหญ่ เข้าสู่เขตภาษีเจริญ, เขตบางแค และเขตหนองแขม แล้วผ่านลงไปยังจังหวัดภาคใต้ ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร เรียกว่า ถนนสายเอเชีย แล้วตัดเข้าจังหวัดระนอง (โดยไม่ผ่านสุราษฎร์ธานี), พังงา, กระบี่, ตรัง, พัทลุง เข้าสู่สี่แยกเอเชีย เรียกว่าถนนสายเอเชียอีกครั้ง สิ้นสุดที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง 1,274 กิโลเมตร (791.63 ไมล์) นับเป็นทางหลวงหรือถนนสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงตั้งแต่สี่แยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ จนถึงอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เรียกว่าถนนกาญจนวนิช หรือถนนสงขลา-สะเดา ในอดีตทางหลวงแผ่นดินสายนี้ เคยถูกกำหนดให้เป็นสนามบินฉุกเฉินเป็นบางช่วง แต่ปัจจุบันยกเลิกไปหมดแล้ว

ถนนเพชรเกษมตั้งชื่อตามชื่อ หลวงเพ็ชร์เกษมวิถีสวัสดิ์ (แถม เพ็ชร์เกษม) อธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 7 อดีตนักเรียนทุนหลวงของกรมรถไฟ จบวิศวกรรมโยธาจากอังกฤษ กลับมารับราชการที่กรมรถไฟหลวง ต่อมาย้ายไปสังกัดกรมทางหลวง เมื่อถนนเพชรเกษมสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2493 ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ปีเดียวกัน

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศขนานนามทางหลวงแผ่นดินให้เป็นเกียรติแก่ผู้มีส่วนประกอบคุณงามความดีต่อประเทศ ในราชกิจจานุเบกษา 12 ธันวาคม พ.ศ.2493 ดังนี้

1.ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ให้ขนานนามว่าถนน ‘สุขุมวิทย์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระพิศาลสุขุมวิทย์ (ประสบ พิศาลสุขุมวิทย์ สุขุม) อดีตอธิบดีกรมทาง

2.ทางหลวงแผ่นดินสายประชาธิปัตย์ ให้ขนานนามว่าถนน ‘พหลโยธิน’ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

3.ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ-หาดใหญ่ ให้ขนานนามว่าถนน ‘เพ็ชร์เกษม’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงเพ็ชร์เกษม วิถีสวัสดิ์ (แถม เพ็ชร์เกษม) อธิบดีกรมทางในขณะนั้น

4.ทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมา ให้ขนานนามว่าถนน ‘สุดบรรทัด’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท ประเสริฐ สุดบรรทัด

5.ทางหลวงแผ่นดินสายดาวคะนอง-ป้อมพระจุลฯ ให้ขนานนามว่าถนน ‘สุขสวัสดิ์ง เพื่อเป็นเกียรติแก่ ร้อยโทหม่อมเจ้า ธัญญลักษณ์ สุขสวัสดิ์ นายช่างหัวหน้ากองก่อสร้าง กรมทาง

6.ทางหลวงแผ่นดินสาย บ้านพาชี-หินกอง-นครนายก-อรัญประเทศ ให้ขนานนามว่า ถนน ‘สุวรรณศร’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายธะทรง สุวรรณศร อดีตนายช่างกำกับการเขตการทางกรุงเทพ

7.ทางหลวงแผ่นดินสาย มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี ให้ขนานนามว่า ถนน ‘สุวินทวงศ์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเกษม สุวินทวงศ์ นายช่างกำกับเขตการทางปราจีนบุรี

8.ทางหลวงแผ่นดินสาย บางแพ-ดำเนินสดวก-สมุทรสงคราม ให้ขนานนามว่า ถนน ‘ชูศักดิ์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายชูศักดิ์ คชเสนี

9.ทางหลวงแผ่นดินสาย หลักสี่-ดอนเมือง ให้ขนานนามว่า ถนน ‘ศรีรับสุข’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ร้อยตรีวงศ์ ศรีรับสุข อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางกรุงเทพฯ ที่ 2

10.ทางหลวงแผ่นดินสาย นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานีให้ขนานนามว่า ถนน ‘ติวานนท์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ขุนชิดชาญตรวจ (เชี่ยวชาญ ช.ติวานนท์) อดีตนายช่างกำกับการเขตการทางกรุงเทพ

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

11.ทางหลวงแผ่นดินสาย อนุสาวรีย์-หลักสี่-ปากเกร็ด ให้ขนานนามว่า ถนน ‘แจ้งวัฒนะ’ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายชลอ แจ้งวัฒนะ นายช่างกำกับแขวงการทางกรุงเทพฯ ที่ 2

12.ทางหลวงแผ่นดินสาย บางเขน-นนทบุรี  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘งามวงษ์วาน’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายดำรงค์ งามวงษ์วาน อดีตช่างกำกับหมวดการทางนนทบุรี

13.ทางหลวงแผ่นดินสาย สามแยกดอนกระเบื้อง-กาญจนบุรี-ปิล็อก  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘แสงชูโตง เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงอุปกรณ์รัฐวิถี (สระ แสงชูโต) อดีตนายช่างใหญ่กรมทาง

14.ทางหลวงแผ่นดินสาย วังน้อย-อยุธยา  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘โรจนะ’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายวิธี โรจนะ นายช่างกำกับแขวงการทางหินกอง

15.ทางหลวงแผ่นดินสาย คลอง1-บางปะอิน  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘อุดมสรยุทธ์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันเอก ขุนอุดมสรยุทธ์ (หาญ อุดมสรยุทธ์) อดีตเจ้ากรมยุทธโยธา

16.ทางหลวงแผ่นดินสาย นครปฐม-สุพรรณบุรี  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘มาลัยแมนง เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปุย มาลัยแมน หัวหน้ากองคลัง กรมทาง

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

17. ทางหลวงแผ่นดินสาย ฉะเชิงเทรา-พนัศนิคม-ชลบุรี  ให้ขนานนามว่า ถนน “ศุขประยูร” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงสัมฤทธิ์ วิศวกรรม (โกศล ศุขประยูร) นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

18 .ทางหลวงแผ่นดินสาย ยะลา-เบตง  ให้ขนานนามว่า ถนน “สุขยางค์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระยาศารศาสตร์ศิริลักษณ์ (สารศาสตร์ ศิริลักษณ์ สุขยางค์) อดีตนายช่างเอก

19.ทางหลวงแผ่นดินสาย สงขลา-สะเดา  ให้ขนานนามว่า ถนน “กาญจนวณิชย์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระยาประกิตย์กลศาสตร์ (ประกิต รณชิต กาญจนวณิชย์) อดีตนายช่างด้านสงขลา

20.ทางหลวงแผ่นดินสาย ภูเก็ต-ท่าฉัตรชัย  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘เสถียรฐาปนกิจ’ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยาเสถียรฐาปนกิจ (ดวง บุนนาค) อดีตนายช่างเอก

21.ทางหลวงแผ่นดินสาย ปัตตานี-นราธิวาส  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘รามโกมุท’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงปริญญาโยควิบูลย์ (ชม-อุบล รามโกมุท) นายช่างควบคุมการสร้าง

22.ทางหลวงแผ่นดินสาย ควนเนียง-สตูล ให้ขนานนามว่า ถนน ‘ยนตรการกำธร’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงยนตรการกำธร นายช่างผู้สร้าง

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

23.ทางหลวงแผ่นดินสาย นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ให้ขนานนามว่า ถนน ‘สุนอนันต์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่  นายอำพน สุนอนันต์  อดีตนายช่างแขวง

24.ทางหลวงแผ่นดินสาย ปัตตานี-ยะลา ให้ขนานนามว่า ถนน ‘สิโรรส’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายสุบิน สิโรรส นายช่างแขวง

25.ทางหลวงแผ่นดินสาย สวรรคโลก-สุโขทัย-ตาก ให้ขนานนามว่า ถนน ‘จรดวิถีถ่วง’ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่  ขุนจรดวิถีถ่วง นายช่างผู้สร้าง

26. ทางหลวงแผ่นดินสาย พิษณุโลก-สุโขทัย ให้ขนานนามว่า ถนน ‘สิงหวัฒน์’ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ ขุนสมศรี สิงหวัฒน์ (ประสมศรี สิงหวัฒน์) อดีตแขวง

27.ทางหลวงแผ่นดินสาย ร้องกวาง-งาว ให้ขนานนามว่า ถนน ‘วังซ้าย’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางอำนาจเจริญ

28.ทางหลวงแผ่นดินสาย เด่นชัย-แพร่-น่าน ให้ขนานนามว่า ถนน ‘ยันตรกิจโกศล’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงยันตรกิจโกศล นายช่างกำกับแขวงการทางแพร่

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

29.ทางหลวงแผ่นดินสาย เชียงใหม่-เชียงดาว-ฝาง ให้ขนานนามว่า ถนน ‘โชตนา’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายทิม โชตนา นายช่างกำกับการเขตการทางเชียงใหม่

30.ทางหลวงแผ่นดินสาย ไชยบาดาล-เพชรบูรณ์-หล่มศักดิ์  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘คชเสนี’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปฐม คชเสนี อดีตอธิบดีกรมทาง

31.ทางหลวงแผ่นดินสาย นครราชสีมา-กบินทร์บุรี  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘สืบศิริ’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจำรัส สืบศิริ นายช่างกำกับการเขตการทางนครราชสีมา

32.ทางหลวงแผ่นดินสาย นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดร-หนองคาย  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘เจนจบทิศ’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ขุนเจนจบทิศ (ชื้น ยงใจยุทธ) นายช่างหัวหน้าแผนกสำรวจ กองแบบแผน กรมทาง

33.ทางหลวงแผ่นดินสาย ขอนแก่น-เลย-เชียงคาน ให้ขนานนามว่า ถนน ‘มลิวรรณ’ เพื่อเป็นเกียรติแก่  นายกมล มลิวรรณ นายช่างกำกับแขวงการทางอุดรธานี

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

34.ทางหลวงแผ่นดินสาย อุดรธานี-ธาตุนาเวง-นครพนม ให้ขนานนามว่า ถนน ‘นิตตะโย’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายโสภณ นิตตะโย นายช่างกำกับแขวงการทางชุมแพ

35.ทางหลวงแผ่นดินสาย อุดร-วังสะพุง ให้ขนานนามว่า ถนน ‘บุณยาหาร’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายสง่า บุณยาหาร นายช่างกำกับแขวงการทางชุมแพ

36.ทางหลวงแผ่นดินสาย ชนบท-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี ให้ขนานนามว่า ถนน ‘แจ้งสนิท’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายวินิต แจ้งสนิท นายช่างกำกับแขวงการทางบ้านไผ่

37.ทางหลวงแผ่นดินสาย มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-สกลนคร  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘ลีนานนท์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายไสว ลีนานนท์ อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางมหาสารคาม

38.ทางหลวงแผ่นดินสาย สกลนคร-นาแก-นครพนม ให้ขนานนามว่า ถนน ‘มัธยมจันทร์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่  นายประจวบ มัธยมจันทร์ อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางสกลนคร

39.ทางหลวงแผ่นดินสาย อุบลราชธานี-มุกดาหาร-นครพนม ให้ขนานนามว่า ถนน ‘ชยางกูรง เพื่อเป็นเกียรติแก่ หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางอำนาจเจริญ

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

40.ทางหลวงแผ่นดินสาย วารินทร์-พิมูล-ช่องเมฆ  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘สถิตย์นิมานการ’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงสถิตย์นิมานการ (ชวน สุปิยพันธุ์ สถิตย์นิมานการ) อดีตนายช่างกำกับการก่อสร้าง

41.ทางหลวงแผ่นดินสาย อุบลราชธานี-เดชอุดม  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘สถลมารค’ เพื่อเป็นเกียรติแก่  หลวงสถลมารคมานิตย์ (สถลมารค สุวรรณเนตร) อดีตนายช่างกำกับแขวง

42.ทางหลวงแผ่นดินสาย ร้อยเอ็ด-สุรินทร์ ให้ขนานนามว่า ถนน ‘ปัทมานนท์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายวีรพล ปัทมานนท์ อดีตนายช่างกำกับหมวดการทางสุรินทร์

43.ทางหลวงแผ่นดินสาย ยะโสธร-อำนาจเจริญ  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘อรุณประเสริฐ’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจำปี อรุณประเสิรฐ นายช่างกำกับแขวง

44.ทางหลวงแผ่นดินสาย ชัยภูมิ-บัวใหญ่-ตลาดไทร  ให้ขนานนามว่า ถนน ‘นิเวศน์รัตน์’ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายสิทธื์ นิเวศรัตน์ นายช่างกำกับแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

รู้ที่มาของชื่อถนนสายสำคัญทั่วประเทศกันแล้ว จะได้หายสงสัยกันก็คราวนี้ !

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย

ความเป็นมาของชื่อถนนเพชรเกษมและถนนสายสำคัญของไทย